MEZINÁRODNÍ NESLYŠÍCÍCH LETNÍ TÁBOR 2017od 3.7. 2017 do 8.7. 2017

email: nadejeneslysicich@gmail.com


sraz: Praha, Brno ( autobus Student Agency ) a Budapešť ( vlak )


CENA:

3 - 9 let 18,000 Maďarsky forint / asi 1500 kč (bez dopravy) + doprava 500 Kč

10 - 15 let 24,000 Maďarsky forint / asi 2000 kč (bez dopravy) + doprava 500 Kč

16 - 99 let 28,000 Maďarsky forint / asi 2500 kč (bez dopravy) + doprava 1000 Kč


PRO VŠECHNY NESLYŠÍCÍ DĚTÍ, MLADEŽ A DOSPĚLE.

ORGANIZÁTOŘI: občanské sdružení - Naděje Neslyšících

www.nadejeneslysicich.cz

 

Tábor je veden křesťansky zaměřeným neslyšícím personálem s bohatými zkušenostmi

s vedením těchto táborů. Program našeho tábora je zaměřen na pěstování fyzického,

citového a duchovního rozvoje každého neslyšícího člověka. Komunikace bude v

mezinarodni a českém znakovém jazyce. Účastníci se zde dopoledne

seznamují s životem podle křesťanských norem na základě poznávání Bible, odpoledne

se věnují různým zábavným činnostem: soutěže, sport, divadlo, výtvarný kroužek. 

Samozřejmě, že na táboře bude spousta zábavy, legrace a také her.

VEDOUCÍ:

Ondřej Klofáč Steven James Michelle Smith Szabolcs Weer
Česká Republika USA Kanada Maďarsko

© 2014 www.deafsummercamp.eu